Authors' reply-Does the RAPIDO trial suggest a benefit of post-operative chemotherapy after preoperative chemoradiation in rectal cancer? No, it does not

W H Zwart*, E A Dijkstra, H Putter, C A M Marijnen, P J Nilsson, C J H van de Velde, B van Etten, G A P Hospers, B Glimelius

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer101645
Aantal pagina's2
TijdschriftESMO Open
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum13-sep.-2023
DOI's
StatusPublished - okt.-2023

Citeer dit