Author's Reply: Response to_ Defining comparators according to IQWIG’s efficiency-frontier method

Simon van der Pol*, Lisa Jong, de, Pepijn Vemer, Danielle Jansen, Maarten Postma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Response to: Defining comparators according to IQWIG’s efficiency-frontier method
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)675-676
Aantal pagina's2
TijdschriftValue in Health
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2020

Citeer dit