Author's reply: Solvent-detergent-treated plasma: clinical evidence prior to economics: Solvent-detergent-treated plasma: clinical evidence prior to economics

M. van Hulst, J.T.M. de Wolf, Maarten Postma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)334 - 335
Aantal pagina's2
TijdschriftVox Sanguinis
Volume84
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2003

Citeer dit