Author's Reply: The Subcellular Localization of RRAGD

Karl P. Schlingmann, Francois Jouret, Nine V. A. M. Knoers, Jeroen H. F. de Baaij*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  35 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1048-1049
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of the American Society of Nephrology
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift5
  Vroegere onlinedatum31-mrt.-2022
  DOI's
  StatusPublished - mei-2022

  Citeer dit