Author's Reply to Correspondence: "Effect of Tolvaptan Treatment on Acid-Base Homeostasis in ADPKD Patients"

Judith E Heida, Ron T Gansevoort, Esther Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1749-1750
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International Reports
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit