Authors' Reply to Pergolizzi: "Treatment of Chronic Pain in Older People: Evidence-Based Choice of Strong-Acting Opioids"

Jacobus R. B. J. Brouwers, Annette L. van Ojik, Eric N. van Roon, Paul A. F. Jansen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)997-998
Aantal pagina's2
TijdschriftDrugs & Aging
Volume29
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit