Autisme als contactstoornis

Frederik Boven*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De eerste theorie van autisme was dat het een contactstoornis is. Het artikel geeft een kort overzicht van de ontwikkeling van dit idee in het werk van George Frankl, Hans Asperger en Leo Kanner.
Vertaalde titel van de bijdrageAutism as contact disorder
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-16
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Pedagoog
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun.-2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Autisme als contactstoornis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit