Automatic and deliberate affective associations with sexual stimuli in women with lifelong vaginismus before and after therapist-aided exposure treatment

Reinhilde J. Melles, Moniek M. ter Kuile, Marieke Dewitte, J. van Lankveld, Marieke Brauer, Peter J. de Jong

OnderzoeksoutputAcademic

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)786-799
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Sexual Medicine
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2014

Citeer dit