Automatic judgement forecasting for pending applications of the European Court of Human Rights

Masha Medvedeva*, Ahmet Üstün, Xiao Xu, Michel Vols, Martijn Wieling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten