Autonomie des établissements scolaires: des moyens à la recherche d’un objectif

Jaap Scheerens, Ralf Maslowski

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAutonomy of school organizations: A means looking for a goal
Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)27-36
Aantal pagina's10
TijdschriftRevue française de pédagogie
Nummer van het tijdschrift164
StatusPublished - 2008

Citeer dit