Autophagy in the eukaryotic cell

Fulvio Reggiori, Daniel J Klionsky

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

466 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-21
Aantal pagina's11
TijdschriftEukaryotic Cell
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit