Autumn News Charlotte Knowles on controversies in academic journals

Charlotte Knowles*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-9
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Philosophers' Magazine
Volume2019
Nummer van het tijdschrift79
StatusPublished - 2017

Citeer dit