Avicenna's "De anima" in the Latin West: The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul, 1160-1300 by Dag Nikolaus Hasse

L Nauta*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  424 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1309-1311
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt-2003

  Citeer dit