Axel Honneth: A Critical Theory of the Social / Christopher Zurn (Key Contemporary Thinkers Series) Cambridge: Polity 2015; Kenneth Baynes: Habermas. (Routledge Philosophers) New York, Abingdon: Routledge 2016

Titus Stahl*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)482-485
Aantal pagina's4
TijdschriftConstellations
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 11-okt-2017

Citeer dit