Azathioprine-induced pancreatitis in Crohn's disease: a smoking gun or guilt by association. Author's reply

RK Weersma*, FTM Peters, HM Dullemen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)792-792
Aantal pagina's1
TijdschriftAlimentary Pharmacology & Therapeutics
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 15-mrt.-2005

Citeer dit