Baanbrekende missies, slagvaardig bestuurd: Nadere uitwerking van de gelaagde governancestructuur aan de hand van de casus Fascinating

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
StatusPublished - 1-apr.-2024

Citeer dit