Back to the Future of Communism: An Introduction to Gianni Vattimo

Thijs Lijster, René Gabriëls

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-47
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Citeer dit