Backgrounds and characteristics of arsonists

LJW Labree, H Nijman, HJ van Marle, EGC Rassin

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftInternational Journal of Law and Psychiatry
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit