Bacterial fingerprints across Europe

  Onderzoeksoutput

  5786 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial fingerprints across Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Immunology and Microbiology

  Food Science

  Keyphrases