Bacterial transmission

Vertaalde titel van de bijdrage: Bacteriële transmissie

Gusnaniar

  Onderzoeksoutput

  635 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bacteriële adhesie is een omvangrijk probleem in veel biomedische, huishoudelijke en industriële omgevingen en is een eerste stap op weg naar biofilmvorming waarbij gehechte bacteriën uitgroeien tot conglomeraties van bacteriën die zichzelf hebben ingebed in een matrix van extracellulaire polymeerachtige substanties (EPS). In al deze verschillende omgevingen is bacteriële transmissie een belangrijke route voor bacteriële contaminatie van oppervlakken. Transmissie bestaat uit achtereenvolgens adhesie op het ontvangende oppervlak gevolgd door loslating van het donerende oppervlak. Omdat bacteriën het liefst groeien in de vorm van een biofilm is er met name meer duidelijkheid nodig over het mechanisme van bacteriële transmissie vanuit een biofilm
  Vertaalde titel van de bijdrageBacteriële transmissie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Mei, Henny, Supervisor
  • Busscher, Henk, Supervisor
  • Sjollema, Jelmer, Co-supervisor
  • Nuryastuti, T., Co-supervisor
  Datum van toekenning29-nov.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789403401935
  Elektronische ISBN's9789403401928
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit