Balanceren tussen wonen en werken: Een onderzoek naar mobiliteitsreduktie in de vervoerregio Groningen via aanpassingen van de woon-werkbalans

L Trip, Paul Ike, Henk Voogd

  OnderzoeksoutputProfessional

  90 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Centraal thema in dit onderzoek is de vraag of door een andere spreiding van werkgelegenheid of woonfuncties een wezenlijke bijdrage kan worden geleverd aan de doelstelling van de (auto)mobiliteitsreductie. Aan de hand van enquêtes onder werknemers van bedrijven is nagegaan welke (ruimtelijke) maatregelen de meeste invloed kunnen hebben op het woon-werkverkeer in de Vervoerregio Groningen. Daarnaast is nog een afzonderlijke enquête uitgezet om bedrijfsspecifieke gegevens te verzamelen.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijGeo Pers
  Opdrachtgevend orgaanVervoerregio Groningen
  Aantal pagina's72
  ISBN van geprinte versie90-71971-41-4
  StatusPublished - 1992

  Citeer dit