Balancing Hydrogen Bonding and van der Waals Interactions in Cyclohexane-Based Bisamide and Bisurea Organogelators

Nick Zweep, Andrew Hopkinson, Auke Meetsma, Wesley R. Browne, Ben L. Feringa, Jan H. van Esch*, Niek Zweep

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

113 Citaten (Scopus)
773 Downloads (Pure)

Zoekresultaten