Bank lending policy, credit scoring, and the survival of loans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)946-958
Aantal pagina's13
TijdschriftReview of Economics and Statistics
Volume86
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit