Bank lending policy, credit scoring and value-at-risk

T. Jacobson, K. Roszbach

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)615-633
TijdschriftJournal of Banking & Finance
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit