Hindernissen voor actieve deelname van kinderen aan de school

  Onderzoeksoutput

  560 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deelname aan dagelijkse activiteiten in een sociale context (bijvoorbeeld familie, school, gemeenschap, etc.) is essentieel voor een gezonde ontwikkeling in de adolescentie. Dit geldt ook voor adolescenten met een chronisch gezondheidsprobleem. Als gevolg van de vereisten voor de behandeling en van het feit dat ze gezien worden als anders dan hun gezonde leeftijdsgenoten, zijn deze jongeren vaak beperkt in veel gebieden van het dagelijks leven. Onze resultaten tonen aan dat een groot aantal Slowaakse adolescenten de aanbevolen duur van de scherm-gebonden activiteiten overschrijdt en tegelijkertijd niet voldoende fysiek actief is. Beide factoren hingen samen met negatieve gezondheidsuitkomsten. Adolescenten met een langdurige ziekte of chronische aandoeningen rapporteerden eveneens een te hoog niveau van scherm-gebonden gedrag, maar ze verschilden niet van hun leeftijdgenoten, uitgezonderd adolescenten met astma en leerstoornissen. Dergelijke kinderen rapporteerden belemmeringen voor actieve deelname, waaronder ouderlijke en persoonlijke zorgen, die zouden kunnen samenhangen met frequente scherm-gebonden activiteiten. Bovendien bleken het stellen van grenzen door ouders en gezamenlijke gezinsactiviteiten belangrijke determinanten van de hoeveelheid schermtijd. Het is niet alleen bij gezonde adolescenten nodig om een gezondere en actieve levensstijl te ondersteunen, , maar ook bij adolescenten met een gezondheidsprobleem is dit belangrijk. Interventiestrategieën moeten gericht zijn op sociale context van de adolescent, met inbegrip van familie en school, en op het creëren van een omgeving die fysiek actief zijn bevordert. Inzicht in de factoren die actief zijn bepalen en de belemmeringen die gezonde adolescenten en adolescenten met gezondheidsproblemen tegenkomen , is belangrijk voor de ontwikkeling van strategieën om actieve deelname te behouden en gezond op te groeien.
  Vertaalde titel van de bijdrageHindernissen voor actieve deelname van kinderen aan de school
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
  • Madarasova-Geckova, A., Supervisor, Externe Persoon
  • van Dijk, Jitze, Co-supervisor
  • Verhagen, Eduard, Beoordelingscommissie
  • Grietens, Hans, Beoordelingscommissie
  • Macek, P., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Jarcuska, P, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning20-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9972-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-9971-3
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit