Basic Scaling

Frans Stokman, Wijbrandt van Schuur

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
216 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-30
Aantal pagina's26
TijdschriftQuality & Quantity
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1980

Citeer dit