Basolateral transport of the uraemic toxin p-cresyl sulfate: Role for organic anion transporters?

Henricus A M Mutsaers, Martijn J G Wilmer, Lambertus P van den Heuvel, Joost G Hoenderop, Rosalinde Masereeuw

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4149
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume26
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit