Basophil Activation Test in Mastocytosis Patients With and Without Wasp Venom Allergy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftCytometry. Part B: Clinical Cytometry
Volume88
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2015

Citeer dit