Battling the Gods: Atheism in the Ancient World

Jan N. Bremmer*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)373-379
  Aantal pagina's7
  TijdschriftClassical philology
  Volume113
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jul.-2018

  Citeer dit