BBI: het polder-model binnen een internationale trend, in: naar een doelmatige overheid; goed georganiseerd mensenwerk

    OnderzoeksoutputProfessional

    Originele taal-2Dutch
    Uitgeverijs.n.
    StatusPublished - 1997

    Citeer dit