Beam Waist Properties of Spiral Antenna Coupled HEB Mixers at Supra-THz Frequencies

José Rui Gaspar Silva, Matvey Finkel, Wouter M. Laauwen, Stephen J. C. Yates, Behnam Mirzaei, Nathan Vercruyssen, Abram Young, Craig Kulesa, Christopher Walker, Floris van der Tak, Jian Rong Gao

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-177
Aantal pagina's11
TijdschriftIeee transactions on terahertz science and technology
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum20-dec.-2022
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2023

Citeer dit