Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht: Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie

A.L.M. Keirse, P.A.J. van den Berg

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)198 - 207
  Aantal pagina's10
  TijdschriftArs Aequi
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit