Beantwoording van vragen gesteld door het Ministerie van VWS over de maximale duur van de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel en de mogelijkheden voor een time-outprocedure voor verwarde personen zoals voorgesteld in de brief van de Minister van VWS van 30 juni 2015

Wiene van Hattum, Brigit Toebes

OnderzoeksoutputProfessional

171 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op verzoek van het Ministerie van VWS is onderzocht welke ruimte artikel 5 van het EVRM biedt om mensen die een verwarde indruk maken van hun vrijheid te beroven, met als doel te onderzoeken of zij aan een stoornis lijden en of zij een (ernstig) gevaar opleveren voor zichzelf of voor de samenleving. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens. Tevens is een reactie gegeven op de voorgenomen wetgeving (concept tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Wvggz) en is verkend in hoeverre het wetsvoorstel aanpassing behoeft.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's35
StatusPublished - 30-okt.-2015

Keywords

  • Right to liberty and security
  • Article 5 ECHR
  • Detention of people of unsound mind

Citeer dit