Beantwoording van vragen gesteld door het Ministerie van VWS over de maximale duur van de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel en de mogelijkheden voor een time-outprocedure voor verwarde personen zoals voorgesteld in de brief van de Minister van VWS van 30 juni 2015

Wiene van Hattum, Brigit Toebes

OnderzoeksoutputProfessional

177 Downloads (Pure)
Filter
Attending an event

Zoekresultaten