Beantwoording van vragen gesteld door het Ministerie van VWS over de maximale duur van de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel en de mogelijkheden voor een time-outprocedure voor verwarde personen zoals voorgesteld in de brief van de Minister van VWS van 30 juni 2015

Wiene van Hattum, Brigit Toebes

OnderzoeksoutputProfessional

176 Downloads (Pure)

Zoekresultaten