Beate Sirota en de gelijkstelling van mannen en vrouwen in artikel 24 van de Japanse Grondwet in 1947

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42-64
Aantal pagina's23
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Citeer dit