Becoming a post-growth planner: inner obstacles to changing roles

Christian Wilhelm Lamker*, Viola Schulze Dieckhoff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  122 Downloads (Pure)
  Filter
  Professional or public presentation

  Zoekresultaten