Bedrijfsmatige sturing in ziekenhuizen

G.J. van Helden, Dirk Jacques Dijkstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)77 - 86
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTijdschrift voor Financieel Management
  Volume2
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit