Bedrijven op de goede weg met code Tabaksblat

Reginald Hooghiemstra, Abe de Jong, Gerard Mertens, Peter Roosenboom

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)502-504
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume89
Nummer van het tijdschrift4444
StatusPublished - 2004

Citeer dit