Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten: Een Evaluatie van de ‘Voluntary Principles on Security and Human Rights'

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)584-590
TijdschriftArs Aequi
Volume59
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit