Before the conatus doctrine: Spinoza’s correspondence with Willem van Blijenbergh

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
330 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)144–168
TijdschriftArchiv für die Geschichte der Philosophie
Volume98
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit