Before the Golden Fleece: Noble Associations in Holland and Zeeland around 1400

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  71 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)352-370
  Aantal pagina's19
  TijdschriftPublications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes
  Volume59
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit