Begeleiding van startende leraren: Aanzetten tot reflectie op de eigen lespraktijk

Gonny Schellings*, Michelle Helms-Lorenz, Piety Runhaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftOnderWijsTijd
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt.-2021

Citeer dit