Beginning of Doom: Statius Thebaid 5.499-753. Introduction, Text, Commentary

Vertaalde titel van de bijdrage: Begin van de ondergang: Statius Thebais 5.499-753. Inleiding, Tekst, Commentaar

Jorn Soerink

  Onderzoeksoutput

  3456 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het proefschrift van Jörn Soerink, getiteld Beginning of Doom. Statius Thebaid 5.499-753. Introduction, Text, Commentary, onderzoekt de achtergrond en betekenis van het verhaal van Opheltes alias Archemorus in de Thebaïs van Publius Papinius Statius, een Romeinse dichter die actief was tijdens het bewind van keizer Domitianus (81-96 n.Chr.) en die in de middel-eeuwen en renaissance tot de grootste dichters van het oude Rome gerekend werd. De Thebaïs (‘Lied van Thebe’), zijn opus magnum, is een monumentaal epos in twaalf boeken over de broederstrijd tussen Eteocles en Polynices, de zoons van Oedipus.
  In de 19de en 20ste eeuw is Statius’ Thebaïs dikwijls bekritiseerd vanwege haar ver-meende gebrek aan literaire eenheid. Het verhaal van Opheltes, zo is dikwijls beweerd, zou nauwelijks verbonden zijn met de rest van het gedicht. Dit proefschrift maakt duidelijk dat het complexe verhaal diepe wortels heeft in de literaire traditie en ook reeds deel uitmaakte van eerdere Griekse versies van de mythe. Het toont ook aan dat de episode op een organische manier met het epos verweven is, doordat talrijke thema’s en motieven erin gespiegeld worden en doordat de dood van het kind Opheltes – waarmee het droeve verhaal zijn climax bereikt – ook een belangrijke symbolische betekenis heeft.
  Naast een uitvoerige inleiding over deze en dergelijke kwesties, biedt dit proefschrift een wetenschap¬pelijk commentaar op de tweede helft van het vijfde boek (5.499-753). Hierin worden niet alleen filologische problemen behandeld, maar wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan het intertekstuele spel dat Statius speelt met zijn literaire voorgangers, onder wie Euripides en Vergilius.
  Vertaalde titel van de bijdrageBegin van de ondergang: Statius Thebais 5.499-753. Inleiding, Tekst, Commentaar
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Nauta, Ruurd, Supervisor
  • Lovatt, H.V. (Helen), Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning27-nov.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit