Begrensde rationaliteit in model

K. Frenken, W. Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2002

Citeer dit