Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid: Functioneel verband binnen artikel 6:181 BW

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 295 - 307
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  Volumenr. 8
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit