Begriffsjurisprudenz langs de Autobahn: Over eigendomsverkrijging van door de klant voorafgaand aan betaling getankte brandstof naar Duits en Nederlands recht

OnderzoeksoutputAcademic

240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftGroninger Civilistenblad
Volume2015
StatusPublished - feb-2015

Citeer dit