Begrotingsregels dempen procyclisch begrotingsbeleid in de Europese Unie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)372-375
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume105
Nummer van het tijdschrift4788
StatusPublished - 2020

Citeer dit