Behandeling Wmo-klachten volgens de Wkkgz: wenselijk of niet?

OnderzoeksoutputAcademic

619 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-6
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Klachtrecht
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt.-2017

Citeer dit