BEHAVIOR-CONTINGENT EXPOSURE TO TAPED SONG AND ZEBRA FINCH SONG LEARNING

C TENCATE*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)857-859
Aantal pagina's3
TijdschriftAnimal Behavior
Volume42
StatusPublished - nov-1991

Citeer dit